18 kwietnia 2018 r.


Temat: Demokracja przedstawicielska w szkole (warsztat/gra decyzyjna)
Prowadzący: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c. mult. –, liczba uczestników: do 100 osób, liderzy samorządów szkolnych, przewodniczący czy funkcyjni oraz całe klasy);
10.00 – 12.00; Sala 116

zapisy


Temat: Rekrutacyjny savoir-vivre (warsztat, szkoła/klasy liceum)
Prowadzący; mgr Agnieszka Krawczyk –, liczba uczestników: 15);
10.00 – 11.30; Sala 209

zapisy


Temat: Temperament: która z dziewięciu cech mną „rządzi”?;
Prowadzący; dr Lidia Janiszewska, dr Bożena Banasiak – (warsztat, gimnazjum, liceum, liczba uczestników: 20 osób);
10.00 – 11.30; Sala 104

zapisy


Temat: Mój przyjaciel jest niepełnosprawny. Jak przekonać siebie i innych, że osoba z niepełnosprawnością może być partnerem w nauce, pracy i zabawie?;
Prowadzący; dr Diana Müller-Siekierska, mgr Agnieszka Jaros (warsztat, liceum, klasy I – IV, liczba uczestników: 15);
10.00 – 11.30; Sala 203

zapisy


Temat: Krytyk czy przyjaciel – jak to, co myślimy o sobie wpływa na nasze emocje i zachowanie
Prowadzący; mgr Paulina Michalska (liczba uczestników: 25);
10.00 – 11.30; Sala 204

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Coaching bez tajemnic
Prowadzący; mgr Monika Chmielecka, dr Arkadiusz Wąsiński;
10.00 – 11.30; Sala 211

zapisy


Temat: Trening twórczego myślenia
Prowadzący; dr Monika Modrzejewska-Świgulska i studenci
opis imprezy: Prezentacja wybranych technik twórczego rozwiązywania problemów dopasowana do wieku uczestników.;
11.00 – 11.45; Sala 212

Limit miejsc wyczerpany


Temat: EWIWP – Mądra główka I (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób);
Prowadzący; dr Anna Buła i studenci studiów stacjonarnych III roku;
10.00 – 10.45; Sala 105

Limit miejsc wyczerpany


Temat: EWIWP – Mądra główka II (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób);
Prowadzący; dr Anna Buła i studenci studiów stacjonarnych III roku;
10.45 – 11.30; Sala 105

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Sprawne ręce I (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób);
Prowadzący; mgr Jerzy Pobralski i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP;
10.00 – 10.45; Sala 117

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Sprawne ręce II (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób);
Prowadzący; mgr Jerzy Pobralski i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP;
10.45 – 11.30; Sala 117

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Instytucjonalne wsparcie dla młodych mam (mini – wykład i prezentacja o charakterze interaktywnym, liceum/klasy I – IV, liczba uczestników: 25 – 30);
Prowadzący; mgr Gabriela Dobińska i studentka z Koła Resocjalizacji (Anna Bojanowska);
10.00 – 11.30; Sala 206

zapisy


Temat: Pokaz albumów szkolnych wraz z quizem (pokaz/warsztat, dla wszystkich chętnych);
Prowadzący; mgr Małgorzata Krakowiak i studenci;
10.00 – 13.30; Sala 109

zapisy


Temat: Dobrostan psychiczny i edukacja włączająca – promocja dla wszystkich zainteresowanych (ulotki, informacje i zaproszenia na bezpłatną dla nauczycieli konferencję: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca, pt. Rodzina – edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu, 24–25 września 2018 r. w Łodzi) dwóch międzynarodowych projektów edukacyjnych (w ramach programu Erasmus+):

  1. projekt „Well School Tech”; kierownik merytoryczny projektu: dr Magdalena Zadworna-Cieślak, dr Karolina Kossakowska; główny problem projektu: dobrostan psychiczny uczniów i jego wzmacnianie.
  2. projekt „Hey! Teachers, don’t leave the kids alone” kierownik merytoryczny projektu: dr Katarzyna Walęcka-Matyja; główny problem projektu: edukacja włączająca.;
    Prowadzący; dr M. Zadworna-Cieślak, dr K. Kossakowska, dr K. Walęcka-Matyja;
    10.00 – 13.30; Sala; 115

zapisy


Temat: Edukacyjny tor przeszkód
Prowadzący: mgr Małgorzata Krakowiak i studenci; 10.00 – 13.30; Sale: 214, 215, 314;

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Wystawa prac studentów Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, pt. Dotknij, aby widzieć
10.00 – 14.00; Przestrzeń ogólnodostępna WNoW, budynek A, p. III


Temat: EWIWP – Mądra główka III (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób);
Prowadzący: dr Anna Buła i studenci studiów stacjonarnych III roku; Sala 105

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Mądra główka IV (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób);
Prowadzący: dr Anna Buła i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP;
12.00 – 12.45; Sala 105

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Sprawne ręce III (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób);
Prowadzący: mgr Jerzy Pobralski i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP;
12.45 – 13.30; Sala 117

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Sprawne ręce IV (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób);
Prowadzący; mgr Jerzy Pobralski i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP;
12.45 – 13.30; Sala 117

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Mediuję, negocjuję (warsztat dla klas II–III gimnazjum lub VI–VII szkoły podstawowej, liczba uczestników: 20);
Prowadzący; dr Magdalena Staniaszek;
12.45 – 13.30; Sala 114

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Spotkanie z absolwentem WNoW – mgr Wiktorią Czarnecką (warsztaty, szkoła/klasy licealiści, liczba uczestników: 15 osób);
Prowadzący; mgr Agnieszka Krawczyk;
12.00 – 13.30; Sala; 206

zapisy


Temat: Świadek – kluczowy uczestnik dręczenia rówieśniczego – rola jego interwencji w przypadku bullyingu (warsztat klasy IV–V SP, liczba uczestników: maksymalnie 25 osób);
Prowadzący; dr Karolina Walczak-Człapińska;
12.00 – 13.30; Sala 209

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Ideał kobiecego piękna…pułapki dążenia do doskonałości (mini-wykład dla młodzieży, klasy IV-VII SP, gimnazjum, liceum, liczba uczestników: 35);
Prowadzący; dr Katarzyna Gajek;
12.00 – 13.30; Sala 212

zapisy


Temat: Lustereczko powiedz mi, jak rozwijać swoje możliwości i ukryte zdolności (warsztat, gimnazjum, liceum, liczba uczestników: 15 osób);
Prowadzący: dr Bożena Banasiak, dr Lidia Janiszewska;
12.00 – 13.30; Sala 104

zapisy


Temat: Jak uczyć się skutecznie? (warsztat, uczniowie gimnazjum, liceum, podopieczni świetlicy środowiskowej, liczba uczestników: 30 osób);
Prowadzący; dr Marcin Rojek;
12.00 – 13.30; Sala 210

zapisy


Temat: Czy wiesz że… dzieci nie biorą się z kapusty? – wszystko o antykoncepcji (warsztat, liceum, liczba uczestników: 20);
Prowadzący; dr Marta Kucharska oraz Studenckie Koło Naukowe Psychoseksuologii UŁ – studenci Agnieszka Dulińska, Daniel Świątkowski, Marta Wiśniewska;
12.00 – 13.30; Sala 205

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Prokrastynacja czy lenistwo, czyli o odkładaniu spraw na później (warsztat, gimnazjum, liceum, liczba uczestników: 20).;
Prowadzący; dr Karolina Kossakowska, dr Marta Kucharska oraz studenci Magda JanczewskaAnna Grabowska;
12.00 – 13.30; Sala 213

zapisy


Temat: Edukacja zdrowotna jako ważny element w życiu współczesnego człowieka (dyskusja/pogadanka, klasy IV – VIII, liczba uczestników: 30 osób);
Prowadzący; dr Jolanta Kowalska; 12.00 – 13.30;
UWAGA! Zajęcia przy ul. Styrskiej 20/24, Sala nr 7

zapisy


Temat: Nieznane dyscypliny sportowe, czyli czas wolny inaczej (prezentacja, klasy IV – VIII, liczba uczestników: 30 osób);
Prowadzący; mgr Piotr Kędzia; 10.00 – 11.00;
UWAGA! Zajęcia przy ul. Styrskiej 20/24, Sala nr 7

zapisy


Temat: Jaki jest Twój poziom sprawności fizycznej? (warsztat, klasy IV – VIII, liczba uczestników: 30 osób) Uwaga! Konieczne są stroje i obuwie sportowe.;
Prowadzący; dr Jadwiga Robacha i studenci PWFiZ; 11.00 – 12.00;
UWAGA! Zajęcia przy ul. Styrskiej 20/24, Sala gimnastyczna

zapisy


Temat: Mały trening dla każdego (warsztat, klasy IV – VIII, liczba uczestników: 30 osób). Uwaga! Konieczne są stroje i obuwie sportowe;
Prowadzący; dr Jadwiga Robacha, mgr Piotr Kędzia i studenci PWFiZ; 12.00 – 13.00;
UWAGA! Zajęcia przy ul. Styrskiej 20/24, Sala gimnastyczna

zapisy


Temat: Konflikty – jak sobie z nimi radzić (warsztat z alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów dla dzieci ze świetlicy;
Prowadzący; dr Monika Wojtczak środowiskowej TPD, liczba uczestników: 15 osób);
13.30 – 15.00; Sala 203

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Burzliwe życie nastolatka, czyli jak sobie radzić z agresją
Prowadzący: dr Katarzyna Gajek
13.30 – 15.00; Sala 212;

Limit miejsc wyczerpany


Temat: Łódzka Gmina Żydowska (zwiedzanie Gminy połączone z mini warsztatami o kulturze żydowskiej) (szkoła/klasy licealiści, liczba uczestników: 20 – 30 osób);
Prowadzący; rebecyn (żona rabina) Miriam Szychowska
UWAGA! Wydarzenie odbywa się w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, ul. Pomorska 18. Zbiórka na WNoW (na parterze, przy portierni) i przejście na miejsce z mgr Agnieszką Krawczyk

zapisy