Wydział Nauk o Wychowaniu, środa 18 kwietnia 2018 r.


10.00 – 12.00; Sala 116; prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c. mult.
Demokracja przedstawicielska w szkole (warsztat/gra decyzyjna, liceum, szkoły ponadgimnazjalne, liczba uczestników: do 100 osób, liderzy samorządów szkolnych, przewodniczący czy funkcyjni oraz całe klasy) – więcej


10.00 – 11.30; Sala 209; mgr Agnieszka Krawczyk
Rekrutacyjny savoir-vivre (warsztat, szkoła/klasy liceum, liczba uczestników: 15) – więcej


10.00 – 11.30; Sala 104; dr Lidia Janiszewska, dr Bożena Banasiak
Temperament: która z dziewięciu cech mną „rządzi”? (warsztat, gimnazjum, liceum, 1iczba uczestników: 20 osób) – więcej


10.00 – 11.30; Sala 203; dr Diana Müller-Siekierska, mgr Agnieszka Jaros
Mój przyjaciel jest niepełnosprawny. Jak przekonać siebie i innych, że osoba z niepełnosprawnością może być partnerem w nauce, pracy i zabawie?  (warsztat, liceum, klasy I – IV, liczba uczestników: 15) – więcej


10.00 – 11.30; Sala 204; mgr Paulina Michalska
Krytyk czy przyjaciel – jak to, co myślimy o sobie wpływa na nasze emocje i zachowanie (warsztat, liceum, liczba uczestników: 25) – więcej


10.00 – 11.30; Sala 211; mgr Monika Chmielecka, dr Arkadiusz Wąsiński
Coaching bez tajemnic (warsztat, liceum, liczba uczestników: 20 osób) – więcej


10.00 – 11.30; Sala 212; dr Monika Modrzejewska-Świgulska i studenci
Trening twórczego myślenia (warsztat, klasy 7 szkoły podstawowej, klasy II i III gimnazjum, klasa I liceum,,  liczba uczestników: do 15) opis imprezy: Prezentacja wybranych technik twórczego rozwiązywania problemów dopasowana do wieku uczestników. – więcej


10.00 – 10.45; Sala 105; dr Anna Buła i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP
Mądra główka I (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób) – więcej


10.45 – 11.30; Sala 105; dr Anna Buła i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP
Mądra główka II (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób) – więcej


10.00 – 10.45; Sala 117; mgr Jerzy Pobralski i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP
Sprawne ręce I (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób) – więcej


10.45 – 11.30; Sala 117; mgr Jerzy Pobralski i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP
Sprawne ręce II (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób) – więcej


10.00 – 11.30; Sala 206; mgr Gabriela Dobińska i studentka z Koła Resocjalizacji (Anna Bojanowska)
Instytucjonalne wsparcie dla młodych mam (mini – wykład i prezentacja o charakterze interaktywnym, liceum/klasy I – IV, liczba uczestników: 25 – 30) – więcej


10.00 – 13.30; Sala 109; mgr Małgorzata Krakowiak i studenci
Pokaz albumów szkolnych wraz z quizem (pokaz/warsztat, dla wszystkich chętnych) – więcej


10.00 – 13.30; Sala 115; dr Magdalena Zadworna-Cieślak, dr Karolina Kossakowska, dr Katarzyna Walęcka-Matyja, mgr Paulina Szymańska
Dobrostan psychiczny i edukacja włączająca – promocja dla wszystkich zainteresowanych (ulotki, informacje i zaproszenia na bezpłatną dla nauczycieli konferencję: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca, pt. Rodzina – edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu, 24–25 września 2018 r. w Łodzi) dwóch międzynarodowych projektów edukacyjnych (w ramach programu Erasmus+): – więcej

  1. projekt „Well School Tech”; kierownik merytoryczny projektu: dr Magdalena Zadworna-Cieślak, dr Karolina Kossakowska; główny problem projektu: dobrostan psychiczny uczniów i jego wzmacnianie.
  2. projekt „Hey! Teachers, don’t leave the kids alone” kierownik merytoryczny projektu: dr Katarzyna Walęcka-Matyja; główny problem projektu: edukacja włączająca.

10.00 – 13.30; Sale: 214, 215, 314;  mgr Małgorzata Krakowiak i studenci;
Edukacyjny tor przeszkód – więcej


10.00 – 14.00; Przestrzeń ogólnodostępna WNoW, budynek A, p. III;
Wystawa prac studentów Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, pt. Dotknij, aby widzieć – więcej


12.00 – 12.45; Sala 105; dr Anna Buła i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP
Mądra główka III (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób) – więcej


12.45 – 13.30; Sala 105; dr Anna Buła i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP
Mądra główka IV (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób) – więcej


12.00 – 12.45; Sala 117; mgr Jerzy Pobralski i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP
Sprawne ręce III (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób) – więcej


12.45 – 13.30; Sala 117; mgr Jerzy Pobralski i studenci studiów stacjonarnych III roku EWIWP
Sprawne ręce IV (warsztat dla klas I–III, liczba uczestników: 15 – 25 osób) – więcej


12.00 – 13.30; Sala 114; dr Magdalena Staniaszek
Mediuję, negocjuję (warsztat dla klas II–III gimnazjum lub VI–VII szkoły podstawowej, liczba uczestników: 20) – więcej


12.00 – 13.30; Sala 206; mgr Agnieszka Krawczyk – Spotkanie z absolwentem WNoW – mgr Wiktorią Czarnecką (warsztaty, szkoła/klasy licealiści, liczba uczestników: 15 osób) – więcej


12.00 – 13.30; Sala 209; dr Karolina Walczak-Człapińska
Świadek – kluczowy uczestnik dręczenia rówieśniczego – rola jego interwencji w przypadku bullyingu (warsztat klasy IV–V SP, liczba uczestników: maksymalnie 25 osób) – więcej


12.00 – 13.30; Sala 212; dr Katarzyna Gajek
Ideał kobiecego piękna…pułapki dążenia do doskonałości (mini-wykład dla młodzieży, klasy IV-VII SP, gimnazjum, liceum, liczba uczestników: 35) – więcej


12.00 – 13.30; Sala 104; dr Bożena Banasiak, dr Lidia Janiszewska
Lustereczko powiedz mi, jak rozwijać swoje możliwości i ukryte zdolności (warsztat, gimnazjum, liceum, liczba uczestników: 15 osób) – więcej


12.00 – 13.30; Sala 210; dr Marcin Rojek
Jak uczyć się skutecznie? (warsztat, uczniowie gimnazjum, liceum, podopieczni świetlicy środowiskowej, liczba uczestników: 30 osób) – więcej


12.00 – 13.30; Sala 205; dr Marta Kucharska oraz Studenckie Koło Naukowe Psychoseksuologii UŁ – studenci Agnieszka Dulińska, Daniel Świątkowski, Marta Wiśniewska
Czy wiesz że… dzieci nie biorą się z kapusty? – wszystko o antykoncepcji (warsztat, liceum, liczba uczestników: 20) – więcej


12.00 – 13.30; Sala 213; dr Karolina Kossakowska, dr Marta Kucharska oraz studenci Magda Janczewska i Anna Grabowska
Prokrastynacja czy lenistwo, czyli o odkładaniu spraw na później (warsztat, gimnazjum, liceum, liczba uczestników: 20). – więcej


10.00 – 11.00; UWAGA! Zajęcia przy ul. Styrskiej 20/24, sala nr 7; dr Jolanta Kowalska
Edukacja zdrowotna jako ważny element w życiu współczesnego człowieka (dyskusja/pogadanka, klasy IV – VIII, liczba uczestników: 30 osób) – więcej


11.00 – 12.00; UWAGA! Zajęcia przy ul. Styrskiej 20/24, sala nr 7; mgr Piotr Kędzia
Nieznane dyscypliny sportowe, czyli czas wolny inaczej (prezentacja, klasy IV – VIII, liczba uczestników: 30 osób) – więcej


12.00 – 13.00; UWAGA! Zajęcia przy ul. Styrskiej 20/24, sala gimnastyczna; dr Jadwiga Robacha i studenci PWFiZ
Jaki jest Twój poziom sprawności fizycznej? (warsztat, klasy IV – VIII, liczba uczestników: 30 osób) Uwaga! Konieczne są stroje i obuwie sportowe. – więcej


13.00 – 14.00; UWAGA! Zajęcia przy ul. Styrskiej 20/24, sala gimnastyczna; dr Jadwiga Robacha, mgr Piotr Kędzia i studenci PWFiZ
Mały trening dla każdego (warsztat, klasy IV – VIII, liczba uczestników: 30 osób). Uwaga! Konieczne są stroje i obuwie sportowe –więcej


13.30 – 15.00; Sala 203; dr Monika Wojtczak
Konflikty – jak sobie z nimi radzić (warsztat z alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów dla dzieci ze świetlicy środowiskowej TPD, liczba uczestników: 15 osób) – więcej


13.30 – 15.00; Sala 212; dr Katarzyna Gajek
Burzliwe życie nastolatka, czyli jak sobie radzić z agresjąwięcej


14.00 – 15.30; UWAGA! Wydarzenie odbywa się w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, ul. Pomorska 18. Zbiórka na WNoW (na parterze, przy portierni) i przejście na miejsce z mgr Agnieszką Krawczyk;
rebecyn (żona rabina) Miriam Szychowska – Łódzka Gmina Żydowska (zwiedzanie Gminy połączone z mini warsztatami o kulturze żydowskiej) (szkoła/klasy licealiści, liczba uczestników: 20 – 30 osób) – więcej


Warsztaty dla nauczycieli


15.30 – 17.00; Sala 104; dr Małgorzata Miksza
Duże liczby dla małych uczniów (warsztat) – więcej


15.30 – 17.00; Sala 205; dr Katarzyna Biegańska, dr Anna Lubrańska, dr Ewa Marat
Nauczyciel jako doradca: jak wspomóc ucznia w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych? (warsztat) – więcej


15.30 – 17.00; Sala 105; dr Arleta Suwalska
Fińska szkoła i fiński nauczyciel – wyzwania XXI wieku (warsztat) – więcej


15.30 – 17.00; Sala 313; mgr Gabriela Dobińska, mgr Angelika Cieślikowska-Ryczko
Alternatywne metody wychowania. Realizacja zajęć relaksacyjnych dla dzieci i młodzieży (wskazówki metodyczne dla praktyków (warsztat z mini wykładem, liczba uczestników: 5 – 15 osób)  – więcej


15.30 – 17.00; Sala 114; dr Joanna Sosnowska
Od szkoły dawnej do współczesnej (wykład połączony z zajęcia mi warsztatowymi) – więcej


15.30 – 17.00; Sala 204; prof. dr hab. Beata Szczepańska
Łódzkie eksperymenty pedagogiczne w perspektywie historycznej (wykład) – więcej


15.30 – 17.00; Sala 117; dr Renata Góralska
Znaczenie kompetencji emocjonalnych w pracy nauczyciela (wykład) – więcej


15.30 – 17.00; Sala 203; dr Katarzyna Walęcka-Matyja
Kłamstwo w świetle psychologii (wykład) – więcej